CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi muốn thu thập.

Chính sách Bảo mật thông tin
Chính sách Bảo mật của Freefile

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu nhập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng của mình khi đăng ký sử dụng dịch vụ – Từ email, số điện thoại, thông tin mô tả kỹ năng, kinh nghiệm đối với bên cung cấp dịch vụ, tài khoản ngân hàng đối với người dùng,…

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi thông tin hoạt động thông qua tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử. Người dùng cũng báo cáo những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng và vi phạm đến việc bảo mật thông tin để giải quyết tình huống phù hợp.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng để cung cấp các dịch vụ đăng tin cho bên bán và tìm dịch vụ cho bên mua.

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Freefile.

Liên lạc và giải quyết những trường hợp đặc biệt với người dùng.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc giả mạo người dùng.

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài các mục đích liên quan đến giao dịch tại Freefile.

Khi có yêu cầu của pháp luật, Freefile có trách nhiệm cung cấp thông tin người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền kiểm soát, xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật được áp dụng với mọi người, nhưng khi có yêu cầu của pháp luật thì phải thực hiện theo pháp luật.

Thời gian chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được thực hiện theo chính sách bảo mật trên máy chủ Freefile.

Phương tiện, công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Người dùng có quyền tự cập nhật, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Người dùng nếu phát hiện bị lộ thông tin cá nhân thì có quyền khiếu nại với Freefile, Freefile sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do, hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật thông tin.

Chúng tôi cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin của Freefile. Việc thu thập, khai thác và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc có quy định khác.

Không sử dụng, không trao đổi, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi chưa có sự cho phép của người dùng, đảm bảo thực hiện đúng chính sách bảo mật với người dùng.

Trong trường hợp, máy chủ Freefile bị hacker tấn công làm rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng, Freefile có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, sau đó thông báo cho người dùng nắm tình hình.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng.

Freefile yêu cầu người dùng khi đăng ký thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Nếu thông tin cá nhân của người dùng cung cấp khi đăng ký lúc ban đầu không chính xác, Freefile sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại hay vấn đề có liên quan đến quyền lợi của người dùng.

Chúng tôi tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng

Với chính sách bảo mật thông tin người dùng, người dùng có quyền khiếu nại về việc bị lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Freefile.

Freefile thực hiện các biện pháp xác minh nội dung được phản ánh mà không vi phạm vào chính sách bảo mật thông tin người dùng.

Thời gian xử lý khiếu nại/ phản ánh của người dùng là 7 ngày.

Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản cá nhân

Người dùng có quyền yêu cầu xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản cá nhân theo các bước sau:

  • Bước 1: Dùng email đã đăng ký tài khoản Freefile gửi email về freefileviet@gmail.com với tiêu đề “YÊU CẦU XÓA/ VÔ HIỆU HÓA TÀI KHOẢN”
  • Bước 2: Chúng tôi sẽ trả lời email để xác nhận lại một lần nữa, người dùng trả lời email xác nhận của chúng tôi để xác nhận đồng ý xóa
  • Bước 3: Theo chính sách bảo mật thông tin người dùng, trong vòng 5 ngày, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên nền tảng liên quan đến tài khoản của người dùng, và dữ liệu đã xóa là không thể phục hồi

 

Trên đây là toàn bộ Chính sách Bảo mật của Freefile. 

Để biết thêm nhiều thông tin hơn, bạn vui lòng truy cập trang web: https://freefile.vn/

Hoặc qua Facebook: https://www.facebook.com/freefile.design/