Lâm Dũng Đạt

Designer Lâm Dũng Đạt

Sinh năm: 1988

Kỹ năng: Corel, Photoshop

Lĩnh vực: Bảng hiệu quảng cáo

Sản phẩm: Bảng hiệu, hộp đèn, danh thiếp, menu,…

Số năm kinh nghiệm: 10 năm

Địa chỉ: HCHC, Việt Nam

Xem thêm Liên hệ


480.000 VNĐ720.000 VNĐ
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Chọn loại tiền tệ
VNĐ Đồng Việt Nam