Một số mẫu vector file business card ngày 28/07/2022

Mẫu name card đơn giản phong cách bạn cần nay đã có. Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất phù hợp với nhu cầu người dùng hiện nay. Hôm nay FreeFile tiếp tục giới thiệu một số mẫu name card do một một người Hàn Quốc thiết kế. Bạn cũng có thể tải […]