Hướng dẫn khắc phục lỗi Full Disk trên window chi tiết

-Nếu là một tín đồ của dòng công nghệ, chịu khó lướt các diễn đàn thì hẳn bạn không còn lạ gì với thuật ngữ full disk rồi đúng không? Hiện tại thuật ngữ này rất nóng trong cộng đồng người dùng win 10. Và đã có rất nhiều biện pháp được đề ra. Nhưng hầu như kết quả nhận được đều là thất bại hoàn toàn. Thực tế thì tôi cũng đã gặp tình trạng tương tự khi mới bắt đầu cài win 10 vào máy. Trong tab Manager luôn hiện 100% disk. Điều này khiến cho nhiều chương trình đang thực hiện lệnh chậm đi nhiều. Theo tìm hiểu thì tôi được biết, vấn đề này là do vài win 10 không bản quyền mà sử dụng các chương trình bẻ khóa hoặc chưa active win 10. Vậy bài viết dưới đây chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách khắc phục lỗi full disk đơn giản nhưng lại luôn thành công.

2
152

-Nếu là một tín đồ của dòng công nghệ, chịu khó lướt các diễn đàn thì hẳn bạn không còn lạ gì với thuật ngữ full disk rồi đúng không? Hiện tại thuật ngữ này rất nóng trong cộng đồng người dùng win 10. Và đã có rất nhiều biện pháp được đề ra. Nhưng hầu như kết quả nhận được đều là thất bại hoàn toàn. Thực tế thì tôi cũng đã gặp tình trạng tương tự khi mới bắt đầu cài win 10 vào máy. Trong tab Manager luôn hiện 100% disk. Điều này khiến cho nhiều chương trình đang thực hiện lệnh chậm đi nhiều. Theo tìm hiểu thì tôi được biết, vấn đề này là do vài win 10 không bản quyền mà sử dụng các chương trình bẻ khóa hoặc chưa active win 10. Vậy bài viết dưới đây chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách khắc phục lỗi full disk đơn giản nhưng lại luôn thành công.

-Cách làm này mình đã kiểm tra tính chính xác của nó và rất thành công. Và mình có một lời khuyên cho các bạn là sau khi thực hiện các hướng dẫn ở dưới. Và tạo được file .BAT và chạy thì nên dùng phần mềm để dọn dẹp rác. Việc này giúp khả năng chạy của máy tính được nâng cao hơn. Ngoài ra thì thỉnh thoảng bạn cũng nên thường xuyên restar lại máy để kiểm tra lỗ nhé!

Hướng dẫn khắc phục lỗi full disk

-Bước 1: Bạn có thể mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Ctrl + R. Sau khi đã mở được hộp thoại Run thì bạn nhập vào đó cụm từ notepad để mở nó lên.

-Bước 2: Sau khi nhập notepad vào thì bạn sẽ thấy 1 màn hình để nhập code. Lúc này bạn nhập đoạn code dưới đây vào màn hình đó.

regsvr32 comcat.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /i /s
regsvr32 asctrls.ocx /s
regsvr32 oleaut32.dll /s
regsvr32 shdocvw.dll /I /s
regsvr32 shdocvw.dll /s
regsvr32 browseui.dll /s
regsvr32 browseui.dll /I /s
regsvr32 msrating.dll /s
regsvr32 mlang.dll /s
regsvr32 hlink.dll /s
regsvr32 mshtmled.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
regsvr32 plugin.ocx /s
regsvr32 sendmail.dll /s
regsvr32 scrobj.dll /s
regsvr32 mmefxe.ocx /s
regsvr32 corpol.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 imgutil.dll /s
regsvr32 thumbvw.dll /s
regsvr32 cryptext.dll /s
regsvr32 rsabase.dll /s
regsvr32 inseng.dll /s
regsvr32 iesetup.dll /i /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 actxprxy.dll /s
regsvr32 dispex.dll /s
regsvr32 occache.dll /s
regsvr32 occache.dll /i /s
regsvr32 iepeers.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /i /s
regsvr32 cdfview.dll /s
regsvr32 webcheck.dll /s
regsvr32 mobsync.dll /s
regsvr32 pngfilt.dll /s
regsvr32 licmgr10.dll /s
regsvr32 icmfilter.dll /s
regsvr32 hhctrl.ocx /s
regsvr32 inetcfg.dll /s
regsvr32 tdc.ocx /s
regsvr32 MSR2C.DLL /s
regsvr32 msident.dll /s
regsvr32 msieftp.dll /s
regsvr32 xmsconf.ocx /s
regsvr32 ils.dll /s
regsvr32 msoeacct.dll /s
regsvr32 inetcomm.dll /s
regsvr32 msdxm.ocx /s
regsvr32 dxmasf.dll /s
regsvr32 l3codecx.ax /s
regsvr32 acelpdec.ax /s
regsvr32 mpg4ds32.ax /s
regsvr32 voxmsdec.ax /s
regsvr32 danim.dll /s
regsvr32 Daxctle.ocx /s
regsvr32 lmrt.dll /s
regsvr32 datime.dll /s
regsvr32 dxtrans.dll /s
regsvr32 dxtmsft.dll /s
regsvr32 WEBPOST.DLL /s
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
regsvr32 POSTWPP.DLL /s
regsvr32 CRSWPP.DLL /s
regsvr32 FTPWPP.DLL /s
regsvr32 FPWPP.DLL /s
regsvr32 WUAPI.DLL /s
regsvr32 WUAUENG.DLL /s
regsvr32 ATL.DLL /s
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s
regsvr32 WUPS.DLL /s
regsvr32 WUWEB.DLL /s
regsvr32 wshom.ocx /s
regsvr32 wshext.dll /s
regsvr32 vbscript.dll /s
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s scrrun.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s softpub.dll
regsvr32 /s wintrust.dll
regsvr32 /s dssenh.dll
regsvr32 /s rsaenh.dll
regsvr32 /s gpkcsp.dll
regsvr32 /s sccbase.dll
regsvr32 /s slbcsp.dll
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s schannel.dll
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s ole32.dll
regsvr32 /s shell32.dll
regsvr32 /s initpki.dll
regsvr32 /s msscript.ocx
regsvr32 /s dispex.dll
regsvr32 jscript.dll /s
del %temp% /Q /F
net stop wuauserv
ren %windir%\system32\catroot2 catroot2.old
cd /d %windir%\SoftwareDistribution
rd /s DataStore /Q
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
net start wuauserv
exit

-Tiếp tục bạn ấn file và save để lưu với tên fixFullDisk.bat. Tiếp theo bạn tiếp tục nhấn Save để lưu file Bat mới tạo là được.

-Bước 3: Sau khi lưu được file .Bat rồi thì bạn nhấn chuột phải vào đó. Sau khi nhấn xong sẽ có 1 hộp thoại mở ra. Bạn chọn Run as Administrator để mở bằng quyền Administrator.

-Sau khi bạn đã chạy xong file thì khởi động lại máy để win tự sửa chữa lỗi là được.

-Các bạn thấy đấy! Trên đây là toàn bộ những bước giúp bạn khắc phục lỗi full disk trên win 10 rồi đấy! Chúc các bạn thực hiện chính xác với phương pháp này.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here