Trở thành một cộng tác viên của freefile

Chúng tôi cần

✨Công tác viên thiết kế 2D, 3D.

✨Công tác viên thiết kế chỉnh sửa video.

✨Công tác viên thiết kế sáng tạo nội dung.

✨Công tác viên tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

 

 

 

Bắt đầu Xem thêm

Thiết kế 2D

View more

Edit video

View more

FreeFile

Hợp tác và phát triển lâu dài.

View more

Thiết kế 3D

View more

Sáng tạo nội dung

View more

Trở thành người bán

Biểu mẫu đăng ký người bán

Thông tin tài khoản

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

Form đăng ký

5/5 - (4 bình chọn)