Trở thành một cộng tác viên của freefile

Chúng tôi cần

✨Công tác viên thiết kế 2D, 3D.

✨Công tác viên thiết kế chỉnh sửa video.

✨Công tác viên thiết kế sáng tạo nội dung.

✨Công tác viên tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

 

 

 

Bắt đầu Xem thêm


Thiết kế 2D

View more

Edit video

View more


FreeFile

Hợp tác và phát triển lâu dài.

View more


Thiết kế 3D

View more

Sáng tạo nội dung

View more


Trở thành người bán


Đăng ký

Tên tài khoản*

E-mail*

Họ

Tên cửa hàng*

https://freefile.vn/store/[your_store]

Địa chỉ 1*

Địa chỉ 2

Quốc gia*

Thành phố / Thị trấn

Tiểu bang / Quận

Mã bưu / Zip*

Lưu trữ điện thoại*

Mật khẩu*

Xác nhận mật khẩu*

* Đồng ý  Điều khoản và điều kiện


4.8/5 - (6 bình chọn)