Phần cứng

Thủ thuật hướng dẫn sử dụng phần cứng cho máy tính và các thiết bị điện tử khác.

- Advertisement -

Thủ thuật máy tính

Hướng dẫn sử dụng lệnh trong cmd để ping mạng

Cách dùng lệnh ping mạng, xem tốc độ mạng, Đôi khi sử dụng mạng bạn cần phai biết các lệnh ping mạng để có thể xem tốc đọ mạng của mình hiện nay có tốt hơn

Tin mới