- Advertisement -

Thủ thuật máy tính

Hướng dẫn sử dụng filezilla để upload và download file lên...

Hướng dẫn cơ bản nhất về filezilla cho người mới, hướng dẫn cách kết nối với hosting, server bằng filezilla thông qua giao thức ftp

Tin mới