6 Loại Menu phổ biến tại Việt Nam (Phần 1)

Hiện nay, menu có mặt ở khắp nơi từ trong nhà hàng sang trọng đến những quán ăn nhỏ bình dân, hay ngay cả trong các quán nước ở Việt Nam và có 6 loại Menu phổ biến là: Menu Dạng Cuốn Menu Tờ Rời in nhanh Menu Gấp Ba Menu Giấy Nhựa Menu Bồi […]

Chọn loại tiền tệ
VNĐ Đồng Việt Nam