Cách đăng xuất tài khoản gmail trên toàn bộ các devices khác

0
330

Chẳng hạn bạn mượn máy tính, điện thoại, ipad… của người khác để đăng nhập tài khoản gmail của mình mà khi trả máy bạn quên chưa đăng xuất tài khoản. Việc này dẫn đến bạn sẽ mất quyền kiểm soát tài khoản gmail của mình, vậy để làm thế nào đăng xuất tài khoản gmail từ các devices đó?

Nếu bạn thấy dấu hiệu bất thường trên tài khoản gmail, bạn nên sử dụng chức năng đăng xuất tài khoản gmail của mình trên toàn bộ các thiết bị khác, và sau đó bạn nên đổi mật khẩu mới.

1. Đăng nhập tài khoản gmail của bạn

Để đăng nhập tài khoản gmail bạn xem lại các bài viết sau nhé

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ thấy giao diện hộp thư đến của gmail.

Giao diện hộp thư đến của gmail

Hình 1. Giao diện hộp thư đến trong gmail

2. Kiểm tra các hoạt động trên tài khoản của mình

Từ hộp thư đến của Gmail, bạn click vào chữ Chi tiết (xem hình 2) để xem các hoạt động gần đây nhất trên tài khoản gmail của bạn.

Kiểm tra các hoạt động gần nhất trên tài khoản gmail của bạn
Hình 2. Kiểm tra các hoạt động gần nhất trên tài khoản gmail của bạn

Bạn sẽ được chuyển đến màn hình quản lý các hoạt động trên tài khoản gmail của bạn.

Màn hình quản lý các hoạt động trên tài khoản gmail
Hình 3. Màn hình quản lý các hoạt động trên tài khoản gmail

3. Đăng xuất tài khoản trên toàn bộ các thiết bị

Từ màn hình quản lý các hoạt động trên tài khoản gmail, bạn click vào nút “Đăng xuất khỏi tất cả các phiên web khác”. Xem hình 3

Sau đó bạn sẽ thấy màn hình thông báo đã đăng xuất tài khoản gmail trên tất cả các thiết bị khác thành công.

Đăng xuất tài khoản gmail trên các thiết bị khác thành công
Hình 4. Đăng xuất tài khoản gmail trên các thiết bị khác thành công

Như vậy là chúng ta đã biết cách đăng xuất tài khoản gmail trên toàn bộ các thiết bị devices khác, chúc các bạn sử dụng gmail tốt hơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here